Diensten

 

1. Werkgever

Het hebben van een pensioenregeling in het bedrijf brengt als werkgever taken en verantwoordelijkheden met zich.
Als u tegen moeilijke kwesties aanloopt, wilt u zich liever deskundig laten bijstaan om problemen te voorkomen.
Bij welke vragen kan Da Vinci Pensioenadvies iets betekenen voor u?

• Past het personeelspensioen bij u in bedrijfseconomisch opzicht, nu en straks?

• Valt (een deel van) ons personeel misschien onder verplichte deelname van een pensioenfonds?

• Wat te doen bij aanstaande verlenging van pensioencontracten. Is de “prijs-prestatieverhouding” van uw pensioenregeling goed? Klik hier voor uitleg over productadvisering door Da Vinci Pensioenadvies binnen de Wet financieel toezicht.

• Wat is de wenselijke pensioenconstellatie bij fusie of overname en hoe pak ik dat traject aan?

• Er is een geschil met de pensioenuitvoerder, werknemer, ondernemingsraad of anderszins. Wat moet ik doen?


2. Fiscaal-juridische vraagstukken

Pensioen is lastige materie. Soms heeft u een klankbord nodig van een ervaren pensioenfiscalist, voor fiscale en/of juridische vraagstukken op het terrein van oudedagsvoorzieningen.

Daarbij kunt u denken aan:

• Advies over pensioen- en lijfrenteverdeling bij echtscheidingsprocedures.

• Ontslag en berekening pensioen- en inkomensgemis.

• Is waardeoverdracht van pensioen naar de nieuwe werkgever verstandig?

Heeft u een vraag? Klik hier of stuur een e-mailbericht naar info@davincipensioenadvies.nl


3. Onafhankelijk productadvies in dienst van relaties van financiële dienstverleners

Bent u accountant, belastingadviseur, advocaat of assurantietussenpersoon en wilt u graag pensioendiensten kunnen aanbieden maar u voelt u zich niet goed thuis op pensioengebied? Of vindt u een AFM-vergunning uit hoofde van Wet financieel toezicht te kostbaar en teveel gedoe? Dan bent u bij Da Vinci aan het juiste adres.

• Wij nemen voor uw relaties Wft-vergunningplichtig pensioenwerk uit handen terwijl u zich kunt blijven concentreren op uw werk waar ú goed in bent. Wij voeren second opinions van adviezen uit en lossen eventuele knelpunten voor u op.

• Wij voeren second opinions van adviezen uit.

• Wij voeren – uiteraard in nauw overleg met u – correspondentie met externe partijen zoals verzekeraars en lossen eventuele knelpunten voor u op.

Klik hier voor uitleg over onze Wft-dienstverlening.


4. DGA-dossier

Een pensioen in eigen beheer regelen wordt veelal door ondernemers als een nogal ingewikkelde opgave gezien. Er zijn echter diverse mogelijkheden om uw oudedagsvoorziening te regelen en een pensioenadviseur is dan de juiste persoon om u hierin te begeleiden en te adviseren. Wat kunnen wij zoal voor u doen?

• Wij adviseren over optimale oudedagsvoorziening en de (her)verzekering van het overlijdensrisico.

• Wij verzorgen uitvoering en beheer van het pensioendossier, met de benodigde actuariële berekeningen tegen fiscale en commerciële waarde.

• Wij zorgen voor het vastleggen van de pensioentoezegging in juridische documenten, zodat de berekening aansluit bij de toezegging en met een fiscale toets.

• Wij maken berekeningen en geven advies bij stakingslijfrente en ontslagstamrechten in eigen beheer.

Meer weten? Stel uw vraag hier


5. Individuele pensioenplanning

Een onafhankelijk en deskundig gesprek over uw financiële toekomst biedt helderheid en rust.
Duidelijkheid over het inkomen, de vermogenspositie en de consequenties van een eventueel overlijden of arbeidsongeschiktheid, voorkomen dat u en uw nabestaanden voor onaangename financiële verrassingen komen te staan.
Wij kijken samen met u vooruit en nemen de tijd om precies na te gaan wat uw wensen zijn. Wat kunnen wij zoal voor u doen?

• Doorlichten en analyseren van uw huidige (polis)voorzieningen, toetsen aan uw wensen en behoeften.

• Vragen als: Waar kan ik bij ouderdom/overlijden/arbeidsongeschiktheid op rekenen en wat kan ik het beste nog regelen om mijn doel te bereiken?

• Kan ik eerder stoppen of juist langer doorwerken, en wat betekent dat financieel?

Adviesgesprek aanvragen?

Klik hier voor het contactformulier of stuur een e-mailbericht naar info@davincipensioenadvies.nl .

Op al onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing.