Over ons

 

Ons bureau is gespecialiseerd in advisering over pensioen en aanverwante onderhoudsvoorzieningen. Vaak complexe materie, die wij voor u begrijpelijk maken. Dat verschaft u overzicht, waardoor u precies weet welke keuzes u kunt of moet maken.

Werkwijze
Wij ondersteunen deskundig, slagvaardig en persoonlijk. Onze adviezen zijn praktisch en weloverwogen, wat mogelijk is door inmiddels 24 jaar praktijkervaring en multidisciplinaire aanpak van projecten. Samen werken wij aan oplossingen die het beste bij uw situatie passen. Als gids, coach of adviseur, en altijd als onafhankelijk pensioenadviseur.

Bekijk hier het CV van drs. Theo H.M. Willemssen.

Onafhankelijk pensioenadvies
Wij zijn een onafhankelijk pensioenadviesbureau, dat geen belangen heeft in enig fonds of verzekeraar. Omgekeerd heeft geen fonds of verzekeraar belangen in ons.

Transparant
Wij declareren de door ons bestede tijd op basis van uurtarief met nacalculatie. Desgewenst kunnen wij van tevoren een inschatting maken van de aan een opdracht te besteden tijd. Voor een eventuele vervolgopdracht treden wij tijdig met onze opdrachtgevers in overleg. Wij worden niet betaald door productaanbieders noch hebben wij enig ander belang bij het adviseren van producten van een specifieke aanbieder.
Het is heel eenvoudig:uw belang staat voorop.

Dienstenaanbod
Door onze brede oriëntatie kunnen wij u ondersteunen bij de beheersing van uw pensioenkosten, de opzet van nieuwe pensioenregelingen, contractverlengingen, geschillen of bij de onderhandelingen met uw ondernemingsraad.
Ook adviseren wij over individuele onderhoudsvoorzieningen zoals lijfrenten en stamrechten, al dan niet uit te voeren in eigen beheer. Zo nodig kunnen wij ook hier terugvallen op onze vergunning, daar waar financiële producten aan de orde zijn.

Klik hier voor een overzicht van ons dienstenaanbod.