Wft

 

Wft staat voor de afkorting ‘Wet financieel toezicht’. In deze wet staat het raamwerk van eisen die in Nederland aan financieel dienstverleners – waaronder pensioenadviseurs – worden gesteld.
Die eisen hebben betrekking op deskundigheid (vereiste diploma’s), integriteit, betrouwbaarheid, “persoonlijke bagage in het pensioenvak” alsmede eisen aan de interne organisatie.

Financieel dienstverleners staan onder gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en zij beoordelen of een dienstverlener desgevraagd in aanmerking komt voor een pensioenvergunning uit hoofde van de Wft. Da Vinci Pensioenadvies heeft hierin geïnvesteerd en heeft een pensioenvergunning bij de AFM aangevraagd. Inmiddels heeft de AFM ons getoetst en is de vergunning verleend.
U vindt Da Vinci Pensioenadvies in het AFM-register onder vergunningnummer 12043312. Wij voldoen tevens aan de daarbij gestelde verzwaarde eisen ten aanzien van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Een Wft-gediplomeerd pensioenadviseur is een financieel dienstverlener die kan adviseren en bemiddelen in pensioenverzekeringen en die in staat is de werkgever zelfstandig een passend advies te geven over pensioenverzekeringen in actuariële, financiële, juridische en fiscale zin in alle stadia waarin een pensioenverzekering zich bevindt. Dit geldt evenzeer voor de DGA waarbij de pensioenverzekering ook bedoeld is om risico’s af te dekken binnen de pensioentoezegging.

Klik hier voor onze dienstverleningsdocumenten.

Da Vinci Pensioenadvies is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële dienstverlening.

Voor een beschrijving van de klachtenprocedure en de bewaarplicht van adviesdossiers, klik hier.